Pianon viritys ja flyygelin viritys

Pianonviritys ja flyygelin viritys

Piano epävireessä? Varaa tästä kokenut, ammatillisen tutkinnon sekä flyygelinhuollon erikoistumisopinnot suorittanut pianoteknikko paikalle. Pianonviritys ja flyygelin viritys maksaa 150 euroa sisältäen tasonkorjauksen, haalauksen ja virityksen, pienten vikojen korjauksen sekä matkat lähialueelle. Suositeltavaa olisi virityttää piano tai flyygeli vähintään kerran vuodessa, säännöllisessä käytössä useammin. 

Suomessa ilmastosta ja vuodenaikojen kierrosta johtuen ilmankosteus vaihtelee suuresti. Tämä vaikuttaa pianon ja flyygelin vireeseen, säätöihin ja kuntoon. Talvikaudella ilma on kuivaa, jolloin pianon vire yleisesti laskee. Kesällä ilma on kosteaa ja vire saattaa nousta. Mitä tasaisempana kosteustasapaino säilyy, sitä paremmin myös piano pysyy vireessä. 

Pianoon tai flyygeliin tehdään ensin kuntoarvio, jossa tarkistetaan muun muassa äänipohjan ja viritystukin kunto sekä soittimen yleiskunto. Pitempään virittämättä olleeseen pianoon tai flyygeliin on usein tehtävä ensin tasonkorjaus, nopea virityskierros jolla kielten jännitteet saadaan lähelle haluttua tasoa. Jos taso on laskenut huomattavan paljon, on tehtävä toinen nopea kierros ennen varsinaista virittämistä. Tämän jälkeen piano viritetään tarkasti. Tämä on tärkeää pysyvän lopputuloksen kannalta. Virityksen aikana pyritään korjaamaan myös välittömään toimintakuntoon vaikuttavat viat. Isommat korjaukset ja huollot tehdään sopimuksen mukaan.

Piano viritetään tasavireisen viritysjärjestelmän mukaan. Pianonviritys aloitetaan tekemällä keskialueelle temperointi eli jako, jossa oktaavin 12 puolisävelaskelta jaetaan yhtä suuriksi eri intervallien osasävelpriimien huojuntoja kuunnellen. Tästä jatketaan oktaavein molempiin suuntiin eri kontrolli-intervallien osasävelpriimien huojuntoja hyödyntäen. Kielikuorojen puhtaaksi virittäminen määrittelee myös suurelta osin virityksen laadun. Soittimen viritettävyyttä voidaan lisäksi parantaa esimerkiksi kielenpainehuollolla, viritystappien pidon korjauksella sekä intonoinnilla.

Olen koulutukseltani pianoteknikko (Pianoteknikon ammatillinen tutkinto sekä flyygelinhuollon erikoistumisopinnot arvosanalla 5/5, Helsingin konservatorio), pianisti, pianonsoiton opettaja, urkuri ja kirkkomuusikko (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Olen huomannut että pianonvirittäjän työssä on pianonvirittäjän koulutuksen lisäksi paljon hyötyä muusikkotaustasta, ennen kaikkea pianistina toimimisestani, sekä laajasta musiikkialan koulutuksestani. 

Pianonvirittäjän koulutusta tarjoaa Helsingin konservatorio, aiemmin Arla-instituutti. Käytämme osaamisalastamme myös termiä pianoteknikko, näistä pianonvirittäjä lienee vielä tunnetumpi.