Pianon ja flyygelin huolto

Piano ja flyygeli on virityksen lisäksi hyvä myös huoltaa säännöllisin väliajoin. Pianon ja flyygelin runkorakenteessa sekä koneistossa on paljon osia, jotka käytöstä ja ilmasto-olosuhteista johtuen vaativat toisinaan säätöä ja huoltamista. Koneiston säädöt tulee tehdä tietyssä järjestyksessä jotta päästään hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi intonoinnilla saadaan tasoitettua ja parannettua pianon ja flyygelin sointia sekä soittotuntumaa huomattavasti.