Kosteudentasauslaitteen asennus

Suomen ilmasto-olosuhteet ja ennen kaikkea ilmankosteuden vaihtelut ovat vuodenaikojen kierron takia erityisen haasteelliset pianon kunnolle ja vireen ylläpitämiselle. Sisäilman kosteus tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman tasaisena, sillä tämä on tärkein pianon vireeseen ja kuntoon vaikuttava
tekijä.

Dampp-Chaser -kosteudentasausjärjestelmä on myös Suomessa erinomaiseksi havaittu laite pianon vireen ja kunnon ylläpitämiseksi. Järjestelmä voidaan asentaa sekä pianoon että flyygeliin. Laitteen käyttö on helppoa, kunhan muistaa lisätä vettä ja laitteen mukana tulevaa levänestoainetta säännöllisin väliajoin, viimeistään merkkivalon syttyessä.